MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Job Opportunity: ЮРИСКОНСУЛТ:ОЛИМП-Ю.В.-СОФИЯ ЕООД

Job description:

Job Offer:

ЮРИСКОНСУЛТ


Агенция за недвижими имоти ОЛИМП-Ю.В. е съвкупност от изключителен професионализъм, високо качество на работата с клиенти и компетентност и прецизност във всеки аспект. Агенцията предоставя изключителни възможности на екипа си за високи доходи и натрупване на безценен опит в областта на недвижимите имоти.
Нашата работа се извършва при перфектна организация, с разпределение на задачите между служители с различна квалификация, съчетани в един гладко работещ екип.
Търсим да наемем ЮРИСКОНСУЛТ с опит в сферата на недвижимите имоти, който да стане част от нашия юридически отдел.
Нашите предложения към кандидатите:
• Основна заплата 2 500 лв.
• Трудов договор;
• Перфектна работна среда в модерен офис;
• Възможност за работа по сложни казуси и натрупване на опит;
• Добавена стойност – възможност, при показани умения, за участие в търговски преговори и комуникация с клиенти.

Нашите изисквания към кандидатите:

• Завършено висше юридическо образование и взет изпит за правоспособност;
• Познания и опит в областта на вещното, семейното и наследственото право
• Знанията и опитът при работа с устройството на територията (въпросите на кадастъра, регулацията и застрояването) са съществено предимство;
• Отдаденост и отговорност към работния процес, с възможност за работа на пълен работен ден;
• Умения за работа в динамична среда и за работа под напрежение;
• Самодисциплина и самоорганизираност;
• Ангажираност и способност за справяне със самостоятелни задачи, включително довеждането им до краен резултат;
• Търговският нюх и умения ще се считат за предимство;
Ако откривате себе си в нашите изисквания и нашите предложения, то Ви каним да станете един от нас!

Skills:

Job Category: Accounting [ View All Accounting Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Lienchiang
Company Type Employer
Post Date: 04/22/2024 / Viewed 37354 times
Contact Information
Company: ОЛИМП-Ю.В.-СОФИЯ ЕООД


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):